Vrienden van de Stad Franeker reikt Stadsschoonheidsprijs uit

FRANEKER - De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker roept een Stadsschoonheidsprijs in het leven. Particulieren die een blijvend element aan de binnenstad hebben toegevoegd dat vanaf de openbare weg zichtbaar is, maken kans op de waarderingsprijs.

Het besef in een bijzondere stad te wonen groeit gestaag bij de inwoners van Franeker, heeft het bestuur vastgesteld. ,,Niet alleen de eeuwenoude panden dragen hier toe bij, maar ook de gezellige winkels en de gastvrijheid van de inwoners. Het valt op dat steeds meer bewoners willen bijdragen aan de schoonheid van onze stad.’’

Om van dit laatste een goed beeld te krijgen heeft de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker een Stadsschoonheidsprijs ingesteld. De vereniging die kritisch de ontwikkelingen in de openbare ruimte volgt, wil hiermee ook de positieve dingen onder de aandacht brengen.

Het gaat met name om die elementen die door particulieren aan het stadsbeeld zijn toegevoegd. Dat kan een gerestaureerd gevelelement zijn of passende nieuwbouw. Maar ook een tuin, plaats of alleen een hek, een sculptuur, vogelhuisje, boom of een bijzondere gevellamp. Aansprekend schilderwerk of zelfs graffiti kan genomineerd worden. Er zijn slechts enkele voorwaarden: een particulier initiatief, locatie in de binnenstad, zichtbaar vanaf de openbare weg en met een blijvend karakter.

Jury

De jury die de nominaties beoordeelt bestaat uit advocaat Petra van Bommel, Sjoukje van Schaik, onder andere betrokken bij galerie De Kaasfabriek in Ried en Piet Timans, architect en stedenbouwkundige in Ried, tevens bestuurslid van de vereniging.

In materieel opzicht is de prijs bescheiden: geen geldbedrag maar de erkenning en waardering van het publiek. Wel wordt een uniek tegeltableautje beschikbaar gesteld dat speciaal verzorgd wordt door Allaard Hidding, ontwerper te Harlingen en voormalig conservator van Keramiekmuseum Princessehof.

Projecten die in 2019 zijn afgerond, kunnen tot 1 juli worden genomineerd via secretaris@vriendenfraneker.nl, bijvoorkeur met foto en de redenen waarom het positief opvalt. De uitreiking vindt plaats op de eerstvolgende ledenvergadering na 1 juli.