Omwonenden opnieuw in actie tegen bouw appartementen aan Groene Strand Terschelling

Enkele omwonenden van het B&Y-terrein op Terschelling proberen opnieuw de bouw van 19 recreatieappartementen en vier permanente woningen aan het Groene Strand tegen te houden.

Zij hebben via een advocaat bij de gemeente een verzoek ingediend om de verleende omgevingsvergunning in te trekken en de bouwplannen alsnog te toetsen aan de inmiddels geldende stikstofnormen.

,,De buren hebben gemeend daarmee een nieuwe rechtsgrond te hebben gevonden”, reageerde wethouder Sietze Haringa woensdagavond in de raadscommissie op vragen van Jan Ybema, oud-eigenaar van het bouwperceel. Het college van B en W wacht op juridisch advies alvorens te reageren op het verzoek. ,,De verleende vergunning is onherroepelijk en de bouwwerkzaamheden kunnen gewoon door gaan”, benadrukte Haringa.

Lees ook: Groen licht voor bouwplan aan Groene Strand op Terschelling

Lees ook: Plan voor luxe recreatie wekt verzet op Terschelling