Kringloopeconomie: Hoe doe je dat?

SKINGEN - Terpentheater verzorgt vrijdag 24 januari een bijeenkomst over de kringloopeconomie: aan de slag met prof. dr. Gjalt de Jong van de Campus Friesland.

Er is tegenwoordig veel te doen over duurzaamheid, klimaat en milieu. Daarom organiseert het TerpenTheater een bijeenkomst rond kringloopeconomie. In de dorpen Skingen en Slappeterp is men al zes jaar bezig met het Repair Café Waadhoeke en de Energiecoöperatie Ekon. Maar is er nog meer mogelijk? Zelfs in regionaal verband?

Prof. dr. Gjalt de Jong, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie, wil op deze avond met de aanwezigen hierover aan het werk gaan. Door middel van mini-tafelgesprekken over onder andere voeding, wonen, mobiliteit wordt onderzocht hoe wij kunnen bijdragen aan duurzaamheid en circulaire economie. Trompettist en violist Rob Faltin en dichter-verteller Peter Vermaat zullen een ontspannen bijdrage leveren aan deze avond.

De bijeenkomst op vrijdag 24 januari in doarpshûs Op Healwei in Skingen begint om 20.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via rienleffertstra@gmail.com