FOTO'S | Waadhoeke heeft eigen gemeentewapen

FRANEKER - De gemeente Waadhoeke heeft haar nieuwe gemeentewapen gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Franeker. Het wapen werd door burgemeester Marga Waanders samen met kinderburgemeester Piter Murk de Groot onthuld op een groot tegeltableau. Het tableau is vervaardigd door ambachtelijke tegelmakerij Albarello uit Menaam.

Gemeentewapen Waadhoeke
Het nieuwe wapen met de blauwe, de witte, blauwe en groene banen symboliseert een waddengemeente. Land uit zee. De witte baan symboliseert de dijk die omhoog gaat en staat voor dynamiek en vooruitgang. De schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres. De godin Minerva verwijst naar de historie van Franeker als academiestad. Ceres is de beschermgodin van de landbouw. Bovenop het wapen prijkt de Friese Grietenijkroon met drie bladen en twee keer drie parels.

Commissie heraldiek
Het was voor de gemeente Waadhoeke van groot belang dat het wapen met kennis uit de eigen gemeente tot stand kwam. Een speciale commissie heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het nieuwe wapen voor de gemeente Waadhoeke.

De commissieleden hebben allen historische kennis van de voormalige gemeenten en de regio. De commissie bestond uit: Manon Borst, directeur Museum Martena Franeker, Ali Bronger, secretaris van Stichting Bildts Aigene, Jan Folkerts, voormalig gemeentesecretaris gemeente Littenseradiel en historisch kenner van de regio, Jan Metzlar, archivaris gemeente Waadhoeke en van de voormalige gemeente Menameradiel en Piet Bultsma, heraldisch tekenaar van de Hoge Raad van Adel te Den Haag.

De reacties op het wapen waren positief, inwoners van Het Bildt konden zich goed vinden in de dijk en het land wat afgebeeld is op het wapen. KNKB-voorzitter Wigle Sinnema zag geen parels op de kroon maar kaatsballen: ,,In prachtich wapen, ik sjoch seis keatsballen, kin der neat oars fan meitsje.'' 

Nu het wapen er is, zal ook worden nagedacht over een nieuwe ambtsketen. ,,Tot nu toe draag ik de ambtsketens van Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel nog afwisselend met veel plezier, maar het is natuurlijk het mooist als Waadhoeke een eigen ambtsketen heeft.'' aldus burgemeester Waanders.

In haar toespraak haalde zij aan dat Waadhoeke vooral een gemeenschap is die door de inwoners met elkaar vorm gegeven wordt. ,,Het eerste volle jaar in Waadhoeke heef mij 'poerbêst foldien', ik heb veel plaatsen en veel mensen gezocht en heb Waadhoeke echt leren kennen.'' zo vertelde Waanders, die de inwoners van Waadhoeke 'warber' noemt. Sinds deze week is burgemeester Waanders inwoner van Menaam, haar voornemen is dit jaar noch Bildtse les te zullen volgen.

De nieuwjaarsreceptie werd sfeervol muzikaal omlijst door Avendo.