Benefiet nieuwjaarsduik De Brêge voor wederopbouw afgebrand gezinshuis Sint Jacobiparochie

LEEUWARDEN - Ongeveer 175 leerlingen en docenten van De Brêge duiken vrijdag 10 januari om 13.00 uur in het water bij de Grote Wielen. Ze doen dit om geld in te zamelen voor een goed doel waar ze zich nauw bij betrokken voelen, namelijk voor de wederopbouw van het gezinshuis in Sint Jacobiparochie dat in april 2019 afbrandde.

Veertien pleegkinderen en hun moeder werden hierdoor dakloos. Regelmatig zitten er kinderen vanuit dit pleeggezin op de Brêge (school voor Praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles) en er is een warme band tussen de pleegmoeder en de school. De leerlingen en docenten zamelen door middel van het zoeken naar sponsoren geld in. Op 10 januari is onder andere René van Rijswijk van SC Cambuur aanwezig. Helga Moll (directeur De Brêge) reikt de cheque met het ingezamelde bedrag uit.

Henny Soldaat (docent op De Brêge en één van de initiatiefnemers van de benefietduik): ,,We hebben in 2019 erg meegeleefd met het gezin van het gezinshuis. Anneke de Groot biedt als (pleeg)moeder een warme plek en een veilig thuis voor kinderen die dat nodig hebben. Eén van onze oud-leerlingen is één van de pleegkinderen van Anneke. Onze leerlingen wilden graag iets doen voor het gezin. Door middel van de benefiet nieuwjaarsduik willen we zoveel mogelijk geld inzamelen om te helpen bij de wederopbouw van het huis.”