Pilot Omgevingswet definitief stopgezet

De provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en het Wetterskip hebben besloten om niet verder te gaan met de proef rond de nieuwe Omgevingswet.

Nadat de Commerciële Club Noordwest Friesland en de gemeente Harlingen eerder uit de proef stapten, bekeken de drie partijen hoe ze de proef konden voortzetten. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat hun organisaties zich beter kunnen richten op de invoering van de Omgevingswet.

Lees ook LC+ | Analyse: Regelvrije pilot Waadhoeke werd door regels veel te ingewikkeld

De proef ging in maart 2018 van start en werd met grote belangstelling gevolgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naast de twee gemeenten deden de provincie Fryslân, het Wetterskip en de Commerciële Club Noordwest-Friesland mee. Deze laatste trok zich in september terug. De gemeente Harlingen gaf vervolgens in oktober aan ook geen onderdeel meer uit te willen maken van de proef. Regelvrij ondernemen, een doel van de proef, bleek veel ingewikkelder te liggen dan gedacht.

De afgelopen maand hebben de drie overgebleven overheden, samen met de commerciële club en gemeente Harlingen, verkend hoe ze de proef voort konden zetten. Gezamenlijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat de proef in de huidige vorm niet door kan gaan. De inschatting is dat het vinden van een nieuwe vorm veel tijd en energie gaat kosten. Daarvoor kiezen de deelnemers nu niet.

De gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en het Wetterskip gaan nu bezig met het invoeren van de Omgevingswet binnen de eigen organisatie.

Er lopen nog enkele initiatieven binnen de proef. De initiatiefnemers krijgen persoonlijk bericht over het eind van de Pilot Omgevingswet. De gemeente Waadhoeke stelt dat er voor hen een passende oplossing gezocht wordt.