KNKB pleit met succes voor 'status aparte' voor kaatssport in Waadhoeke

In de raadsvergadering van gemeente Waadhoeke is donderdagavond 28 november het concept-amendement van de KNKB met algemene stemmen aangenomen. ,,Wy wolle wat mear ferkearing mei de gemeente’’, zo zei KNKB-voorzitter Wigle Sinnema als samensteller van het voorstel.

Voorlopig heeft het amendement de status van beleidsnota en dat betekent dat op papier is vastgelegd wat de plannen zijn om de kaatssport en gemeente nader tot elkaar te brengen. Aanknopingspunten genoeg natuurlijk, aldus Sinnema. Bijvoorbeeld: Franeker als kaatshoofdstad of sporthal de Trije als de plek waar de internationaal getinte wallball-toernooien plaatsvinden. 

Om die reden drong het amendement erop aan om de kaatssport een ‘status aparte’ te geven. In de praktijk betekent dit dat de kaatssport net even iets meer aandacht krijgt dan de andere sporten. Ook al omdat de gemeente Waadhoeke met 31 kaatsverenigingen ‘it thúslân’ is van de kaatssport, meent Sinnema.

De doelstelling is eigenlijk dat kaatsbond en gemeente beter met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld door de ambtenaren een kaatsclinic aan te bieden, of de sport gemeentelijk wat meer uitdragen door meer kaatstermen te gebruiken voor beleidsvoornemens.

Dat alles moet gestalte krijgen in de uitvoeringsnota die volgt op de beleidsnota van nu. Daarin verplicht de gemeente zich in te spannen voor de kaatssport.