Tachtig tieners griezelend door weilanden Minnertsga

Ruim 80 tieners meldden zich zaterdag in jeugdhonk T Alibi in Minnertga voor het Halloweenspel Jachtseizoen.

De groepen renden en liepen door het dorp om het spel te winnen. De route voerde hen niet alleen door de straten van Minnertsga, maar ook door weilanden, over zandpaden en door plassen. Ongemerkt legden ze zo een wandeling af van 8 tot 12 kilometer.

En op zo’n Halloweenavond kon het niet anders dan dat ze onderweg de stuipen op het lijf werd gejaagd door spoken en monsters die op de meest onverwachte momenten ineens opdoken.

De organisatie was in handen van T Alibi en muziekvereniging Oranje. Het jeugdhonk krijgt bij de organisatie van activiteiten hulp van het jongerenwerk van De Skûle.

T Alibi is elke eerste zaterdag van de maand van half acht tot elf uur geopend voor alle tieners en jongeren van 10 tot 16 jaar.