Eelke en Hotske Goodijk diamanten bruidspaar

SEXBIERUM - De vonk sloeg over tijdens een uitwisseling van jeugdclubs in Sexbierum. Het was een blijvertje, want Eelke Goodijk en Hotske Viersma trouwden en vierden dinsdag 15 oktober hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Ze trouwden in het gemeentehuis aan de Keatsebaan in Wommels in de toenmalige gemeente Hennaarderadiel. Eelke Goodijk is zijn hele leven boer geweest en was daarnaast ook een tijd ouderling binnen de kerkelijke gemeente van Sexbierum. Verder was hij vier jaar lang raadslid in de gemeente Franekeradeel en enkele jaren bestuurslid van de Anna Maria van Schurmanschool.

Hotske Goodijk vervulde de functie van presidente van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB), later werd dit de Passage. Inmiddels zijn de activiteiten in het verenigingsleven afgebouwd.

Het echtpaar kreeg vijf kinderen, vier zoons en een dochter. Er kwamen zestien kleinkinderen en er zijn inmiddels vier achterkleinkinderen.