Waadhoeke wil aansluiting bij de grote Friese gemeenten

FRANEKER – Waadhoeke moet bij de grote vier gemeenten willen horen, de F4 zou de F5 moeten worden. De grote gemeenten bundelen hun krachten door samenwerking op economisch gebied, daar zou Waadhoeke ook voordeel bij kunnen hebben. Dat was de mening van SAM en de VVD tijdens de meningsvormende raadsvergadering betreffende de begroting.

De economische groei in Waadhoeke was 3,1 procent, provinciaal ligt dat op 2,6 procent. De begroting is sluitend, met een positief saldo van 182.000 euro. Dat leverde lovende woorden op van de raadsleden. Wethouder Caroline de Pee antwoordde dat de begroting positief is, maar dat er ook kanttekeningen zijn: ,,We moeten behoedzaam zijn. Waddenglas blijft bijvoorbeeld een lastig verhaal, er is wel belangstelling, maar nog niets concreets. De aankoop van het voormalig gemeentehuis van Menaam door de Kwadrant-groep, is nog steeds niet rond. Wel hebben we goede hoop dat dat voor het einde van het jaar wel het geval is.’’

,,Er is nog flink wat te doen en er moet nog wel een tandje bij. Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden, zeker voor wat betreft nabij besturen. Maar we gaan de goede kant op!’’ was de reactie van burgemeester Waanders.

 

Wachten op fietstunnel Marsum

De fietstunnel die bij Marsum zou moeten komen, waar bij de rotonde een zeer verkeersonveilige situatie is, komt er op korte termijn niet. ,,It leit by de provinsje even stil. Der moat sjoen wurde of’t in untwerp wol by it budget passet.’’ aldus wethouder Boukje Tol naar aanleiding van vragen over dit onderwerp. Eerder gaf wethouder Caroline de Pee aan, dat het wachten is op het risicorapport.

 

Kosten huisvesting Sociale Dienst

Meerdere partijen stelden vragen over de kosten van de huisvesting van de Sociale Dienst. SAM vroeg zich af of het gemeentehuis zo verbouwd zou kunnen worden, dat de Sociale Dienst daarin een plek zou kunnen krijgen. Een lening daarvoor is met de huidige rentestand gunstig. Wethouder De Pee deed de toezegging hiernaar een onderzoek in te zullen stellen. Het pand waar de Sociale Dienst momenteel gehuisvest is, wordt gehuurd door de gemeente. Gemeentebelangen vroeg zich af hoe de gemeente dit kan bepalen, aangezien samen gewerkt wordt met de gemeenten Harlingen, Terschelling en Vlieland.

 

Op 31 oktober staat de begroting op de agenda. Hendrik Terpstra van de VVD kondigde aan dat zijn partij zeker met een aantal moties en amendementen zal komen. De VVD is het niet eens met de opmerkingen dat de school in Winsum nog niet aan vervanging of renovatie toe is en de partij wil ook meer duidelijkheid over de financiering van de Einsteinklas in het schooljaar 2020-2021. Daarnaast vraagt de VVD zich af waarom Waadhoeke zich niet aansluit bij ‘Bereken uw recht’, een site waarop burgers eenvoudig kunnen zien op welke toeslagen ze recht hebben.