Campussysteem Sint Anne krijgt navolging

De twee middelbare scholen in Franeker willen het onderwijssysteem van de campus Middelsee in Sint Annaparochie overnemen. Het gaat dan om de band met het bedrijfsleven.

Die wens legde Sydo de Jong van de vestiging Simon Vestdijk in Franeker gisteravond neer bij de gemeente Waadhoeke tijdens een vergadering over de onderwijsvisie. Hij sprak mede namens de AMS in Franeker. Beide scholen zien dat de campus een plus biedt als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven.

De campus werkt met een leerwerkplein waardoor leerlingen stages kunnen lopen bij bedrijven in de regio. De hoop is dat dit meer toekomstige werknemers voor deze bedrijven oplevert. De Franeker middelbare scholen willen graag gemeentegeld om dit ook op te zetten.

Verder wil het middelbaar onderwijs ook gebruik maken van beweegcoaches zoals het lager onderwijs nu kan doen. Er zijn wel docenten Lichamelijke Oefening, maar meer bewegingsonderwijs is welkom, aldus De Jong. Dat kan ook door faciliteiten te bieden als een klimhal of andere beweegactiviteiten buiten.

Op cultuurgebied willen de scholen nauwer samenwerken met theater De Koornbeurs in Franeker. Dit is met name voor vmbo-leerlingen van belang.