Viertalige lessenserie over eten voor scholen Waadhoeke

FRANEKER - Voor basisscholen in Waadhoeke is een digitaal lespakket ontwikkeld door de De Kemissy Meertalighyd. Met behulp van een lesbrief en leskist worden kinderen in de groepen 4, 5 en 6 in het Fries, Bildts, Nederlands en Engels uitgedaagd om na te denken over het thema eten.

In de lessenserie wordt uitgelegd wat je lichaam nodig heeft aan eten, welk voedsel in de omgeving wordt verbouwd en hoe dat in zijn werk gaat. Een onderwerp is ook om na te gaan hoe veel voedsel er wordt weggegooid. Kinderen worden onder andere met liedjes en een gedicht uitgedaagd om na te denken over hun eten.

Het doel van het pakket is om kinderen bewuster te maken van hun eten. Daarnaast wordt een relatie gelegd met de omgeving waar veel boeren eten verbouwen en koeien houden die voor onze zuivel zorgen. Omdat in de lessen vier talen worden gebruikt, leren de kinderen spelenderwijs deze talen kennen. Bij de lesbrief is een leskist beschikbaar, ontwikkeld door de stichting Bildtse Aardappelweken.

De Kemissy Meertalighyd bestaat uit leraren uit het basisonderwijs. Zij is ontstaan in de voormalige gemeente het Bildt, maar richt zich nu op de gehele gemeente Waadhoeke. De Kemissy kan wel wat nieuw bloed en versterking gebruiken. Leerkrachten van basisscholen uit Waadhoeke die enthousiast zijn over het idee kunnen zich melden bij De Kemissy.

Wethouder Jan Dijkstra heeft het nieuwe lesmateriaal voor basisscholen bekeken en is daar zeer over te spreken: ,,Je uterje yn je eigen taal komt út it hert.”

Lesbrief en meer informatie over de Kemissy zijn te vinden op www.meertalighyd.nl