Weer 'nee' tegen Friese komborden Waadhoeke

Het bezwaarschrift van Franeker Jehannes Elzinga tegen het niet invoeren van Friestalige plaatsnaamborden wordt door het college van Waadhoeke niet ontvankelijk verklaard.

De raad moet zich nog uitspreken. Elzinga stoort zich eraan dat na de herindeling sommige komborden Friestalig zijn gebleven en andere Nederlandstalig. Hij vindt dat dat gelijk getrokken moet worden.

De raad oordeelde in juni dat de situatie kan blijven zoals die is. Daartegen maakte Elzinga bezwaar. Hij heeft al aangekondigd dat hij naar de bestuursrechter stapt.