Daling WW-uitkeringen zet door, maar tempo neemt af

Het aantal WW-uitkeringen in Waadhoeke is in juli verder gedaald. Ten opzichte van juni met 7,8 procent en vergeleken met vorig jaar zelfs met 19,3 procent. De Friese gemiddelden liggen op dalingen van respectievelijk 4,6 en 17,1 procent.

Vooral onder uitzendkrachten en in seizoensgevoelige sectoren als bouw, horeca en landbouw deden minder mensen een beroep op de WW. Ook op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen, al neemt het tempo van de daling wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt, verwacht het UWV..

Eind juli telde Friesland 8.883 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 427 uitkeringen (-4,6%). In juli daalde de WW het sterkst onder uitzendkrachten – veelal werkzaam als schilder, bouwvakker of medewerker hoveniersbedrijf – en onder WW’ers afkomstig uit de sectoren bouw, horeca en landbouw.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 17,1% (-1.836) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW van de afgelopen jaren door. Al neemt het tempo van daling de laatste maanden wel af. De economie ontwikkelt zich in 2019 minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. Ook ontstaat er een steeds grotere mismatch tussen het aangeboden werk en de beschikbare kandidaten. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 233.934. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 242.662. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 8.728 (-3,6%). Een jaar eerder telde Nederland nog 279.360 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 45.425 uitkeringen (-16,3%).