Simmerjûn colleges over Fonteinen en gekke Friezen

Franeker - De komende twee weken staan er Simmerjûn Colleges op het programma over de Eleven Fountains en het beeld dat buitenstaanders door de eeuwen heen van Friezen hadden.

De Simmerjûn Colleges hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

11Fountains

Het college van woensdag 21 augustus wordt in de collegezal van de Academie van Franker aan de Breedeplaats gegeven door Anna Tilroe, kunstcriticus, buitengewoon hoogleraar ‘Kunst en Cultuur’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de artistic director van 11Fountains. Op 18 mei 2018 was het Kletterdei en begonnen tien fonteinen in tien Friese steden te klateren, spuiten en sproeien. De elfde fontein (in Dokkum) volgde in 2019. De aanloop naar die fameuze Kletterdei begon met een wild idee, dat ontstond in het hoofd van Anna Tilroe.

Niet iedereen in Friesland stond te juichen bij dit ambitieuze en vermetele plan, maar de fonteinen zijn er gekomen. Anna Tilroe zal in haar Simmerjûn college ingaan op de totstandkoming van dit bijzondere project, de reacties voor- en achteraf én zij vertelt wat de elf fonteinen kunnen betekenen voor Friesland na Leeuwarden/Fryslân 2018.

Rare Jongens

Het volgende college op 28 augustus heeft als titel Rare Jongens, die Friezen. Daarin vertellen Drs. Anne Tjerk Popkema en Prof.dr. Rolf Bremmer hoe Romeinen en vroege middeleeuwers over de Friezen dachten. Popkema studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis en is lid van de Fryske Akademy. In 2012 ontving hij de Obe Postmaprijs voor zijn vertaling van De Hobbit. Hij is docent Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bremmer is emeritus hoogleraar Engelse filologie en emeritus bijzonder hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij een van de vrijwilligers van de Academie van Franeker.

Popkema en Bremmer gaan in op het onlangs verschenen boek Een meelijwekkend volk, Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening door André Looijenga, Anne Popkema en Bouke Slofstra (Wijdemeer. 2017). Uit deze bonte verzameling van in het Fries en Nederlands vertaalde citaten blijkt dat er door vreemdelingen nogal minnetjes over de Friezen gedacht werd. Hoe kwam dat? En was het terecht? Anne Popkema draagt een aantal van die opvattingen voor en Rolf Bremmer voorziet ze van commentaar.

Fris, bier of wijn

De duur van de lezingen is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. De publiekscolleges starten om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker aan de Breedeplaats 1. Toegangskaartjes (7 euro) zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. Vooraf aanmelden kan door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl met vermelding van naam, aantal personen en het college waarom het gaat.