Partuur Van Zwieten wint in Minnertsga

MINNERTSGA Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra hebben de hoofdklassepartij in Minnertsga op hun naam geschreven. In de finale versloegen zij het partuur van Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar met 5-4 en 6-2. Deze wedstrijd telde niet mee voor de ranking, spijtig voor partuur Van Zwieten, want zij kunnen de punten goed gebruiken in aanloop naar de PC.

Bij de dames ging de winst in Minnertsga naar Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. In de finale waren zij te sterk voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra: 5-3 en 6-6. De derde prijs was voor het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. 

Foto archief Henk Bootsma