Applaus zonder eind voor Maarten in Franeker

FRANEKER - Maarten van der Weijden passeerde zondagmiddag Franeker met een ruime voorsprong op zijn schema. Aan de publieke belangstelling was dat niet te merken. De olympische openwaterzwemmer werd in Franeker begeleid door één lang, enthousiast applaus.

Een paar duizend mensen hebben zondag vanaf het middaguur Maarten van der Weijden al klappend, roepend, juichend en zingend aangemoedigd tijdens zijn zwemtocht naar het Franeker stempeltje.

Al op het Van Harinxmakanaal werd hij zowel vanaf de kant als vanuit diverse bootjes opgewacht en aangemoedigd voordat hij rond twaalf uur Franeker bereikte en de grachten inzwom. Vlak voordat hij het kanaal verliet, gebruikte hij nog even een maaltijd: hangend in het water, aan een drijvend tafeltje met bord en beker.

Terwijl de live-streamvolgers het eerste deel van de tocht moesten missen omdat de begeleidende praam met camera niet onder alle bruggen door kan, werd Maarten in de grachten en bij de bolwerken onophoudelijk toegejuicht.

‘Papa gaat weer zwemmen’

In een van de volgbootjes hadden zich op dat moment ook zijn vrouw Daisy en beide dochtertjes zich bij het gezelschap gevoegd. Na een kort praatje met hun vader in het water, een paar kussen, ging hij weer verder: ,,Nu gaat papa weer zwemmen hoor!’’

Want even draaide zondag alles in de volle, bruisende stad om het immense avontuur van Maarten van der Weijden. Publiek in bootjes, op SUP-planken, in kano’s, speedboten en rubberbootjes, maar ook lekker op kade met de voetjes in het water. Iedereen wilde getuige zijn van zijn monstertocht. Rond half twee stapten ook de meezwemmers het water in die hem, voorafgedaaan door SUP’ers, gedurende ongeveer twee kilometer volgden.

Nadat hij van - uiteraard een Franeker professor - zijn stempeltje had gekregen, was aangemoedigd door Cdk Arno Brok, burgemeester Marga Waanders en Maarten’s moeder, ging de blik weer naar het water, en weg was hij.

Via de Dongjumer Feart naar de ‘Hel van het Noorden’. Maar dat was vorig jaar, toen hij daar een groot deel van de nacht moest zwemmen en boeren werden opgeroepen om hem in het donker bij te lichten met hun tractoren. Dit jaar zijn de temperaturen veel beter, is de nacht korter en lijkt weinig hem in de weg te staan om de finish wel te halen.

Aan belangstelling en ondersteuning ligt het wederom niet!