Jonge gemeente Waadhoeke moet lastige keuzes maken

Heffingen kostendekkend maken en voor tonnen bezuinigen op de begroting voor 2020. Dat is de richting die de kadernota van de gemeente Waadhoeke aangeeft.

De gemeente Waadhoeke moet werken met beperkte financiële marges, stelt het college bij de aanbieding van de kadernota aan de raad. Er is het tekort op het sociaal domein, een bedrag van 1,9 miljoen euro, dat eind 2018 bekend werd. Ook komen er hoge kosten aan in het kader van de nieuwe Omgevingswet en de energietransitie.

Verder wil het college het eigen coalitieakkoord waarmaken waarin hoge ambities staan. ,,Onconventionele oplossingen en creativiteit'' zijn nodig om een sluitende begroting voor 2020 te krijgen.

Ruim 850.000 euro aan bezuinigingen

In totaal denkt het college 250.000 euro meer aan heffingen te willen binnenhalen. Afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten kostendekkend worden. Verder is het voorstel om voor ruim 850.000 euro aan bezuinigingen door te voeren.

De algemene reserve blijft minimaal op 15 miljoen euro. Voor onverwachte structurele tegenvallers wordt 1 euro per inwoner gereserveerd.