Inloopbijeenkomst in Garnwerd over stroomverbinding op zee

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en heeft ook de taak om een net op zee aan te leggen. De netbeheerder is in opdracht van het ministerie van EZK gestart met de voorbereidingen van het project (TNW).

In het windgebied TNW komen turbines te staan met een vermogen van circa 700 megawatt. TenneT en het ministerie van EZK onderzoeken momenteel via welke route de opgewekte energie op het landelijke elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Mogelijke aansluitlocaties

De bestaande hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn mogelijke aansluitlocaties. Van deze drie blijft uiteindelijk één over als voorkeurstracé.

Tijdens de inloopbijeenkomst in Café Hammingh wordt informatie gegeven over het project, de procedures en de technische achtergronden.

Bezoekers kunnen ook ideeën aandragen voor alternatieve zoekgebieden. Hun suggesties en informatie over de diverse tracés worden meegenomen bij het maken van een keuze voor de definitieve kabelroute (tracé).

Dit geldt ook voor de locatie van het zogenoemde transformatorstation, dat onderdeel is van dit project en op land moet worden gebouwd.

Woensdag 3 juli wordt een soortgelijke inloopbijeenkomst gehouden in Hotel Ekamper in Roodeschool. Verder staan inloopbijeenkomsten gepland op Ameland en Schiermonnikoog en in Dokkum.