Radio-omroepen Eenhoorn en Stad Harlingen hervatten fusiebesprekingen

Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen hervatten de gesprekken over samenwerking. Het beoogde einddoel is één streekomroep voor de gemeenten Waadhoeke en Harlingen.

Vorig jaar werden de gesprekken nog afgebroken omdat toen voor de medewerkers van Stad Harlingen samenwerking te vroeg kwam. De besturen van beide omroepen hebben nu het initiatief genomen die conversaties te hervatten door ,,verdergaande technische ontwikkelingen en eisen die aan omroepen gesteld worden'', valt te lezen in een persbericht.

Het is de bedoeling dat beide studio's in Harlingen en Menaam blijven bestaan en huidige programma's zoveel mogelijk in de nieuwe opzet worden ingepast.