Krimp en trek naar Leeuwarden spelen scholen parten

Scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland hebben niet alleen last van de krimp van het aantal leerlingen. De trek naar Leeuwarden speelt hen ook parten. De elektrische fiets maakt de afstand kleiner.

Scholen in dorpen en plaatsen rondom grote(re) steden merken dat ouders leerlingen sneller naar scholen in Leeuwarden sturen. ,,Leerlingen die bijvoorbeeld de onderbouw van het vwo op een school in de buurt zouden kunnen volgen, gaan sneller naar een school in Leeuwarden waar ze dan de hele zes jaar kunnen blijven'', signaleert Teo de Groot, directeur-bestuurder van Anna Maria van Schurman (AMS) in Franeker.

Samenwerking

Deze ontwikkelingen spelen een rol bij de samenwerking die AMS gisteren aankondigde met de CVO Noord-Fryslân, waar de scholen Ulbe van houten in Sint Annaparochie en Comenius en Beyers Naudé in Leeuwarden deel van uitmaken. AMS telt nu bijna 1100 leerlingen. ,,We kunnen het nog een aantal jaren zelfstandig volhouden, maar de krimp komt toch'', aldus De Groot. In Noordwest-Friesland zullen de scholen te maken krijgen met een terugloop van het aantal leerlingen met tientallen procenten.

De samenwerking beoogt 'goed confessioneel voortgezet onderwijs' in de regio te waarborgen. De verwachting is dat uiterlijk over een jaar een bestuurlijke fusie rond zal zijn. De Groot: ,,Als we samenwerken kunnen we afspraken maken over het onderwijsaanbod in dit deel van Friesland.'' Zelfstandig voortbestaan zal, mede door de wijze waarop scholen bekostigd worden door het rijk, uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij ,,er geld bij moet'', stelt De Groot. ,,We hebben een verantwoordelijkheid voor ons personeel, maar we zijn er voor de leerlingen.''

De samenwerking van de scholen staat niet op zich, vult bestuurder Joost Visser van CVO Noord-Fryslân aan. De tendens is in alle krimpregio's van de provincie te zien. In de directe omgeving heeft ook de openbare scholengemeenschap Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) samenwerking aangekondigd met Piter Jelles in Leeuwarden en omstreken. Ulbe van Houten in Sint Annaparochie heeft komend schooljaar profijt van de sluiting van de school van het Dockinga College in Ferwert en kan ondanks de leerlingenkrimp in de regio zelfs een flinke plus noteren.

Scholen in Leeuwarden

Scholen in Leeuwarden hebben weinig last van de krimp. Dat wordt mede veroorzaakt door de trend dat veel ouders hun kinderen sneller naar een school in de stad sturen. De elektrische fiets speelt daarin een rol, signaleert De Groot. Afstanden worden daarmee makkelijker te overbruggen. De snelle groei van het aantal verkochte elektrische fietsen komt voor een flink deel op het conto van ouders die er een kopen voor hun schoolgaande kind.