Nieuwe kade Vliet om vervuild slib te kunnen saneren

FRANEKER Om het vervuilde slib in het Vliet in Franeker te kunnen saneren. moeten eerst de kademuren worden vernieuwd.

Wetterskip Fryslân moet het vervuilde slib uit het Vliet verwijderen op grond van afspraken in de Wet Bodembescherming. Daarvoor is ook rijksgeld beschikbaar, mits de klus voor 2021 is geklaard.

De kademuren verkeren echter in zo’n slechte conditie, dat ze eerst opgeknapt of vernieuwd moeten worden voordat kan worden begonnen met de saneringswerkzaamheden. Gezien de slechte staat kiest de gemeente ervoor om de kademuren volledig te vernieuwen. Het gaat in totaal om 690 meter en een investering van 2 tot 3 miljoen euro.

Er is nu een besluit in voorbereiding om het reeds in de gemeentebegroting opgenomen geld formeel beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt waarschijnlijk in september aan de gemeenteraad voorgelegd zodat het werk nog dit jaar kan worden aanbesteed.

De verwachting is dat volgend jaar in het tweede en derde kwartaal de werkzaamheden worden uitgevoerd zodat Wetterskip Fryslân eind volgend jaar de bodem kan saneren. De plannen zijn vorige week voorgelegd aan de bewoners van het Vliet.