Puur Passie gaat ook kaatsjeugd met talent begeleiden

FRANEKER - Om ook de komende jaren succesvol te blijven kijkt het bestuur van Puur Passie naar de toekomst. Het concept van het volledig ontzorgen van de beste kaatsers van Friesland, wordt uitgebreid naar de jeugd.

Met ingang van volgend seizoen zal er ook geïnvesteerd worden in de jeugd. Kaatsteam Puur Passie zal vanaf seizoen 2020 worden uitgebreid met 6 jongens en 6 meisjes in de leeftijdscategorie 14 t/m 16 jaar.

Ook hier zal de keuze zijn gericht op de betere kaatsers in hun categorieën. Zij worden persoonlijk benaderd om deel uit te maken van dit team. Deze jonge talenten gaan meeliften op de kennis en ervaring van de hoofdklasse parturen die nu al deel uitmaken van Puur Passie, Gert-Anne van der Bos c.s. en Ilse Tuinenga c.s.

Zowel trainers als sponsoren hebben al interesse getoond in dit initiatief.