Eerste Fairtrade en MVO certificaten Waadhoeke uitgereikt

FRANEKER – Wethouder Jan Dijkstra heeft maandag op het gemeentehuis van Waadhoeke de eerste certificaten uitgereikt aan bedrijven in Waadhoeke die voldoen aan de Fairtrade en/of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) criteria.

De veertien bedrijven en instellingen die de certificaten ontvingen, waren al Fairtrade of MVO in de voormalige gemeente Het Bildt. De werkgroep Fairtrade heeft contact gezocht met de ondernemers en onderzocht of deze nog aan de criteria voldoen. De bedrijven die het nieuwe certificaat ontvangen

voldoen nog of weer aan de criteria om Fairtrade of MVO bedrijf te zijn.

 

,,We wolle de wrâld in bytsje better efter litte. Mar hoe? Dat is lestich. Meidwaan is wichtich, sjen litte dat je der each foar ha. Der sit in fantastische gedachte achter, miskien in lyts stapke, mar in moai begjin.’’ aldus de wethouder. De aanwezige bedrijven sloten zich bij zijn woorden aan: ,,We moeten meer doen, iets voor de toekomst, voor onze kinderen.’’ Bouwbedrijf Lont: ,,Wij vinden het ons rentmeesterschap, we zijn zo bewust mogelijk bezig met duurzaam ondernemen.’’

 

Janny Wijbenga van de werkgroep: ,,Een mooi begin, we merken dat veel bedrijven er bewust mee bezig zijn, veel bedrijven en instellingen wilden graag weer mee doen. We hopen dat er nog veel zullen volgen.’’