Veel kaatsers uit regio naar Harlinger Lanenkaatsen

HARLINGEN - Wie denkt dat het Lanenkaatsen alleen voor Harlingers is, heeft het mis. Er hebben zich al verscheidene kaatsers uit Franeker, Sexbierum, Arum, Midlum en bijvoorbeeld Witmarsum opgegeven. Het Lanenkaatsen is van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni. Opgeven kan nog.

Nog ruim drie weken te gaan en de deelnameteller van het Lanenkaatsen heeft de 150 al bereikt. Groep 1 (11-16) en groep 2 (17-35) gaan gelijk op met meer dan 30 aanmeldingen. De Dames groep 5 (11-35) heeft al 25 aanmeldingen en de sinds vorig jaar nieuwe damesgroep 36 jaar en ouder heeft op dit moment 5 aanmeldingen.

De groepen 3 (36-49), 20 aanmeldingen, 4 (50-59), 16 aanmeldingen en 6 (60+) 13 aanmeldingen kunnen nog wel wat versterking gebruiken, maar vaak gebeurt dat in de laatste weken. Volgens niels Outhuijse houdt de deelname gelijke tred met vorig jaar toen zich meer dan 300 kaatsers hebben aangemeld. Voor elke klasse geldt een minimale deelname van acht parturen.

Waar komen ze vandaan

Onder de deelnemers zijn tot nu toe 45 Harlingers, 17 Franekers, 11 Sexbierumers, 8 Arumers en 8 Midlumers. Witmarsum is ook in opmars met 8 deelnemers. De overige deelnemers komen uit de andere omliggende dorpen en een enkeling van verder.

Er staat tot dusver 13 nieuwelingen op de lijst en 15 ‘terugkeerders’ die vorig jaar verstek lieten gaan. Siep Roukema is ook weer van de partij, net als André Dijkstra doet hij voor de 30ste keer sinds 1980 mee.

Heinz Palsma

De oudste deelnemer tot nu toe is Heinz Palsma uit Sexbierum met 75 jaar. Bennie Hof en Niels Outhuijse zijn jubilarissen dit jaar. Zij doen voor de 25ste keer mee sinds 1980. Voor Nancy Boomstra, Allard Hoekstra, Anja Junior en Justin Haarsma is het de 10de editie dit jaar. IJsbrand Brandsma doet al voor de 38ste keer mee sinds 1981, evenals Pollie Kwast. Peter Kwast is er dit jaar voor de 34ste keer bij.

Je kunt je nog opgeven tot en met zaterdag 15 juni 17:00 via www.lanenkaatsen.nl of via Kamsma Schoenen op de Kleine Breedplaats in Harlingen. De loting vind dit jaar plaats in het pand van Piet Paulusma met verslag van Radio Stad Harlingen op zaterdag 15 juni vanaf 19:00. In de loop van de avond zullen de lijsten in de diverse groepen te vinden zijn op onze website www.lanenkaatsen.nl. Op zondag komen de lijsten ook te hangen in de etalage bij Kamsma Schoenen.

De organisatie zoekt nog vrijwillige keurmeesters, telegrafisten en lotenverkopers. Info: info@lanenkaatsen.nl. Het Lanenkaatsen is van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni.