Nieuwe kaatscompetitie voor Junioren met finale op Sjûkelân

FRANEKER - De PC en de KNKB hebben voor het komende kaatsseizoen een competitie voor junioren uitgezet. Het doel van deze competitie is junioren (17 t/m 21 jaar) na de jongenscategorie een betere aansluiting te geven naar de senioren.

Voor dit jaar zijn er tien partijen voor de juniorencategorie opgenomen in de kaatskalender. Naast het NK-junioren en de Jong Feintenpartij wordt in samenwerking met de kaatsverenigingen de competitie opgezet, met een afsluitende finalepartij, die de dag na de Keats-Off op het Sjûkelân verkaatst wordt.

Aan de door-elkaar-lotenwedstrijden is een puntenklassement verbonden. Op basis van dit klassement kwalificeren de 12 hoogst geplaatste kaatsers zich voor de finale op vrijdag 26 juli op it Sjûkelân.

Daarnaast staan er voor de winnaars voor volgende kaatsseizoen namelijk drie auto’s gereed. Deze worden in de periode april tot en met september 2020 beschikbaar gesteld door FGD Lease.

De data van de wedstrijden:

Zaterdag 4 mei 2019 - Afdeling - Peins

Zaterdag 11 mei 2019 - Door elkaar loten - Sint Jacobiparochie

Vrijdag 24 mei 2019 - Door elkaar loten - Goutum

Zaterdag 8 juni 2019 -  Afdeling (NK) - Franeker

Vrijdag 14 juni 2019 - Door elkaar loten - Exmorra

Vrijdag 28 juni 2019 - Door elkaar loten - Menaam

Zaterdag 6 juli 2019 - Door elkaar loten - Wommels

Vrijdag 19 juli 2019 - Door elkaar loten - Leeuwarden

Woensdag 24 juli 2019 - Afdeling (Jong Feintenpartij) - Easterein

Vrijdag 26 juli 2019 - Finale, door elkaar loten - Franeker