Expositie examenwerk leerlingen in hal Campus Middelsee

SINT ANNAPAROCHIE - Acht leerlingen van CSG Ulbe van Houten doen dit jaar examen in het vak Beeldende Vorming. Deze week hebben zij hun eindexamenwerkstukken gepresenteerd aan de examencommissie. De werkstukken worden tot en met 5 juli geëxposeerd in de hal van de school.

BEVO is volgens schooldirecteur Eelco Bruinsma een vak dat zeker in de creatieve omgeving van het noorden als belangrijk wordt bestempeld en volgens hem dus ook niet op het lijstje van examenvakken mag ontbreken.

De leerlingen hebben hun werkstukken gemaakt onder leiding van de docent beeldende vakken mw. Posthumus, samen met haar collega’s Diemersen en Wijga.

,,Als school zien we het als een belangrijke opdracht de creatieve vakken blijvend onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Zo worden de aanstormende talenten gestimuleerd en krijgen de muzikanten, kunstschilders, toneelspelers, poëten en beeldhouwers een podium en wellicht later een plaats in de samenleving’’, aldus Bruinsma.