Vandalisme kunsttunnel

De kunsttunnel in het Schalsumerplan is onlangs flink vernield doordat onbekenden zwarte verf hebben gespoten op de kunstwerkjes die vorig jaar met veel zorg zijn geschilderd door kinderen en volwassenen uit de buurt. Albert Nauta, voorzitter van de projectgroep Tunnelvisie - Schalsumerplan reageert in een open brief.

Vandalisme in kunsttunnel

Vorige week werden we opgeschrikt doordat een of meer vandalen onze mooie kunsttunnel in het Schalsumerplan flink hebben vernield door het willekeurig spuiten van zwarte verf over de prachtige kunstwerken die vorig jaar zijn geschilderd door kinderen en volwassen vrijwilligers uit de buurt.

Hoewel ik denk dat de dader of daders hoogstwaarschijnlijk geen krant lezen, wil ik toch via een open brief mijn afschuw en verontwaardiging laten weten. Ik weet zeker dat veel bewoners van Franeker en het Schalsumerplan dit zullen onderschrijven.

Xxxxxx dader,

Ik kan moeilijk deze brief beginnen met ‘beste’of ‘geachte’ want zo best en geacht ben je niet bepaald. Je zult vast trots zijn op wat je hebt uitgericht met je spuitbusje zwarte verf. Waarschijnlijk heb je dit niet in je eentje gedaan, want in een groep durf je natuurlijk meer en zullen je vrienden dit ook heel cool van je vinden. Binnen een paar minuten heb je het werk van veel kinderen en volwassenen vernield; onze kunsttunnel waar maanden voorbereiding en uitvoering aan zijn besteed, een kunsttunnel waar we allemaal heel trots op zijn. Een tunnel waar iedereen blij doorheen fietst of loopt.

Je hebt geen erg creatieve geest, want je spuit lukraak maar wat verf. Een echte graffiti artiest maakt er nog wat van en zal trouwens nooit over andermans werk spuiten, uit respect. Nou dat respect krijg jij niet!

Hoe moeten wij dit uitleggen aan al die kinderen die hieraan hebben gewerkt en die nu ‘hun’ tekening zo zien aangetast? . Je zult vast later als je zelf kinderen hebt hen er op wijzen hoe ‘stoer’ je vroeger wel niet was met het vernielen van andermans kunstwerk, alleen hoop ik niet dat je zo als voorbeeld wordt gezien……

Voorlopig blijven wij zitten, vol van onbegrip, kwaadheid en machteloosheid. Hoe kan je…, waarom…

Je wordt ‘bedankt’!

(was ‘getekend’),

Albert Nauta

voorzitter vm. Projectgroep “Tunnelvisie”