Partuur neemt revanche

BITGUM

Zaterdag kaatsten de heren een afdelingswedstrijd en zondag werd het weekend afgesloten met een vrije formatiewedstrijd voor de heren.

De dames openden vrijdag de Van Aisma kaatsdagen. Manon Scheepstra leidde haar partuur naar de overwinning, samen met Nynke Sijbrandij en Margriet Bakker won zij de partij. In de spannende finale waren zij met 4-5, 2-6 net te sterk voor Ilse Tuinenga, Anke Winkel en Aukje van Kuiken. Manon Scheepstra werd koningin van de partij. De derde prijs was voor Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Martzen Deinum.

Zaterdag kwamen zeventien parturen in actie bij de heren afdelingspartij. De finale ging tussen de parturen van Minnertsga (Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra) en Sexbierum (Johannes van der Veen, Pieter van der Schoot, Kees van der Schoot). Sexbierum leek op de overwinning af te stevenen toen zij een 1-3 voorsprong namen en op 2-6 voor kwamen. Ze verzuimden de winst naar zich toe te trekken en Minnertsga rook kansen toen dat eerst op 6-6 verzilverd werd. Bergsma, Bruinsma en Kootstra raakten op dreef en wonnen de finale met 5-3, 6-0.

De derde prijs was voor het partuur van Easterlittens (Stefan van der Meer, Pier Piersma en Erwin Zijlstra).

Tjisse Steenstra koning in eigen dorp

De finale op zondag bij de vrije formatiewedstrijd ging tussen dezelfde parturen als de finale van de PC: Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra tegen Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.

In Bitgum lukte het Van der Bos, Triemstra en Steenstra wel de finale te winnen. Het partuur dat het hele seizoen al geweldig staat te kaatsen en vrijwel alles won behalve de PC, zette in Bitgum de puntjes op de i.

Waar Steenstra op de PC in de finale faalde, was hij nu de sterke man. Het partuur van Van Zuiden kreeg zeker kansen, maar Steenstra leidde zijn partuur met vaste hand naar de overwinning: op 5-2, 6-6 maakte hij de partij uit met een zitbal.

Steenstra werd de terechte koning, zijn twaalfde koningstitel dit seizoen. Van der Bos, Triemstra en Steenstra stonden dit seizoen achttien keer in de finale, ze wonnen er dertien, een ongekend aantal.

De derde prijs was voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De drie parturen konden na afloop op hun prijs, een mountainbike, naar huis fietsen.

In Wommels was zondag een hoofdklassewedstrijd voor vrouwen. De verrassende winnaars waren Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Ze hadden dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. In de finale versloegen ze met 5-3, 6-6 Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken, eveneens verrassende finalisten.

Zij verpletterden in de eerste omloop Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra: 5-0, 6-0. Derde prijswinnaars waren Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra.