Geen verkeershinder bij brug Dronryp

DRONRYP

In de Franeker Courant van vorige week stond het bericht dat het verkeer over het Van Harinxmakanaal bij Dronryp de komende weken een aantal dagen gestremd is vanwege peilwerkzaamheden.

Dit is niet het geval; de werkzaamheden vinden nog steeds plaats op verschillende momenten, maar het verkeer ondervindt hier geen enkele hinder van. Het scheepvaartverkeer dat via deze brug vaart, kan wel hinder ondervinden van deze werkzaamheden.