Drie koninklijke onderscheidingen uitgereikt in gemeente Harlingen

HARLINGEN

De Harlingers Hilda Bolman (63) en Henk (77) Metz en Jan Jellema (36) uit Wijnaldum zijn vanochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij ontvingen de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Roel Sluiter van de gemeente Harlingen.

Hieronder de verdiensten van de onderscheiden personen.

Hilda Bolman

Bestuurslid/tweede secretaris Centraal Comité 1945 Harlingen en commissielid

Anton Wachterprijs (2000-heden);

Bestuurslid Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest Friesland (2007-2012);

Organisatie prijsuitreiking jaarlijkse Harlingen-Terschelling zeilrace (2007-heden).

Henk Metz

Koster Rooms-Katholieke kerk (2001-heden);

Voorzitter voetbalvereniging RKVV Robur (1996-2009);

Voorzitter voetbalvereniging RKVV Robur (2011-2014);

Presentator Radio Stad Harlingen (2001-heden);

Bestuurslid Stichting Sport Promotie Haringen (SPMH) (2005-heden);

Vrijwilliger Vogelwacht (1994-heden);

Voorzitter/secretaris biljartclub Centraal (2004-heden);

Kledingactie Mens in Nood (1994-2004).

Jan Jellema

Raadslid Harlinger Belang (2006-2010);

Raadslid Harlinger Belang (2010-2014);

Raadslid Harlinger Belang (2014-2018);

Lid controle- en auditcommissie (2007-2018);

Lid werkgeverscommissie (2012–2014);

Voorzitter werkgeverscommissie (2014-2018);

Voorzitter raadscommissies (2014-2018).