Patyna en gemeente tekenen intentieovereenkomst verkoop gemeentehuis Littenseradiel

Wommels

 Burgemeester Liemburg van Littenseradiel en de heer Krul, voorzitter van de Raad van Bestuur, van Patyna hebben maandag een intentieovereenkomst getekend.

Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in een proces dat moet leiden tot de verkoop van het gemeentehuis. Wat staat er in de intentieovereenkomst? De intentieovereenkomst regelt de taakverdeling tussen beide partijen, de wijze van overleg, de communicatie, de toets op de haalbaarheid, de uitgangspunten, de tijdsplanning en de verdere gebruikelijke zaken rond de voorbereiding van een overeenkomst. Bliid Wethouder Bonnema is blij. “Het zijn serieuze gesprekken en het lijkt er op dat er een nieuwe bestemming komt voor het gemeentehuis. Als het allemaal rond komt, dan hoeft het dus niet lang leeg te staan.” Mogelijk 21 appartementen en ruimte voor ‘dorpsfuncties’ De gemeente is in gesprek met Patyna over de verkoop van het gemeentehuis en de verbouw van het gebouw tot wooneenheden. Patyna heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en  13 december 2016 aan een vertegenwoordiging van de gemeente gepresenteerd. In die studie gaat het om mogelijk 21 appartementen en een ruimte voor ‘dorpsfuncties’. Beide partijen staan positief tegenover verdere uitwerking van de plannen. Ze willen, ieder voor zich, verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarover zijn nu afspraken gemaakt in de intentieovereenkomst. Verkoop door herindeling Het gemeentehuis in Wommels verliest door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 haar huidige functie. De gemeente heeft zich georiënteerd op mogelijk nieuwe functies voor het gemeentehuis die in het belang zijn van Wommels. Ruimtelijk past een gebouw met wooneenheden, al dan niet met zorg goed in de kern van Wommels. Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Fryslân, die vanuit ruim 30 locaties verantwoordelijk is voor een breed scala aan zorg en dienstverlening aan ruim 3000 ouderen.    

Auteur

Cindy Houwen