Moaie kleuren dizze dagen'

Dronryp

Moaie kleuren dizze dagen. Hjir de spoarwei oergong by Hatzum ûnder Dronryp justerjûn.

Dat schreef Aise van Beets bij de foto's die hij stuurde aan de Franeker Courant.

Zelf een foto?

Heeft u zelf een foto voor de Franeker Courant? Dan kunt u deze sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl. Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.

Auteur

Jitze Hooghiemstra