FOTO’S | Koninklijk bezoek in Franeker

FRANEKER

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brachten maandag 13 juni een streekbezoek aan de Noordwesthoek.

Tijdens het bezoek stonden de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is er voor de leefbaarheid, vanwege een dalend bevolkingsaantal. Om die reden werden diverse plaatsen in de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen bezocht.

Er werd onder andere een bezoek gebracht aan het koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

Foto’s: Timen Dijkstra


Auteur

Redacteur