CBS Mooitaki op excursie naar bakkerij Friso

BITGUMMOLE

Groep één van CBS Mooitaki uit Bitgummole heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met het thema beroepen.

Tijdens de lessen werd er gesproken over verschillende beroepen zoals: de bakker, brandweerman, conducteur, buschauffeur en bijvoorbeeld kapper. Naast de reguliere lessen gingen de kinderen ook op excursie, zoals naar bakker Friso.

Auteur

Jitze Hooghiemstra