Bezorging en adverteren

Verspreidgebied Franeker Courant
Franeker Courant wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Achlum,  Baaium,  Bitgum, Bitgummole,  Berltsum,  Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp,  Ingelum, Firdgum, Franeker, Harlingen, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum,  Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oude Bildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Schingen, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Slappeterp, Spannum, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum Fr, Wjelsryp, Zweins.

Afgiftepunten Franeker Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Berltsum Spar, Hôfsleane 65-A
Dronryp Poiesz, De Terp 26
Franeker Albert Heijn, Leeuwarderweg 8-A; Bruna, Dijkstraat 26; Gemeentehuis, Harlingerweg 18; Primera, Voorstraat 12
Harlingen MCL, Achlumerdijk 2
Húns Dorpshuis de Murdhorn, Húns 27
Marsum Doarpshus Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12; Tuincentrum De Leeuw, Bitgumerdyk 79
Menaam Poiesz, Moolnersrak 8-A
Minnertsga Dagwinkel, Hege Buorren 8-A
Schalsum Straatsma, Rijksstraatweg 2
Sexbierum Coop, Nije Buorren 8
St. Annaparochie Albert Heijn, Warmoesstraat 37
Zweins Dorpshuis, Hoofdweg 6

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale editie lezen. .

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement.

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online