Bezorging en adverteren Franeker Courant

Verspreidgebied Franeker Courant
Franeker Courant wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Achlum,  Baaium,  Bitgum, Bitgummole,  Berltsum,  Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp,  Ingelum, Firdgum, Franeker, Harlingen, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum,  Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oude Bildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Schingen, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Slappeterp, Spannum, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum Fr, Wjelsryp, Zweins.

Afgiftepunten Franeker Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Berlikum Poiesz, Hôfsleane 65a
Dronrijp Poiesz, De Terp 26
Franeker Albert Heijn, Leeuwarderweg 8a; Bruna, Dijkstraat 26; Gemeentehuis, Harlingerweg 18; Primera, Voorstraat 12
Huins Dorpshuis de Murdhorn, Húns 27
Marssum Doarpshus Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12; Tuincentrum De Leeuw, Bitgumerdyk 79
Menaldum Poiesz, Moolnersrak 8a
Minnertsga Dagwinkel, Hege Buorren 8a
Schalsum Straatsma, Rijksstraatweg 2
Sexbierum Coop, Nije Buorren 8
St. Annaparochie Albert Heijn, Warmoesstraat 37
Zweins Dorpshuis, Hoofdweg 6

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale editie lezen. .

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement.

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-800400

Familieberichten.nl