Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Franeker Courant
Franeker Courant wordt wekelijks verspreid in de plaatsen Achlum,  Baaium,  Bitgum, Bitgummole,  Berltsum,  Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp,  Engelum, Firdgum, Franeker, Harlingen, Herbaijum, Hitzum, Klooster Lidlum,  Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oude Bildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Schingen, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Slappeterp, Spannum, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum Fr, Wjelsryp, Zweins.

Afgiftepunten Franeker Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Berlikum, Spar, Hofsleane 65A
Dronrijp, Poeisz, De Terp 26,
Franeker, Primera, Voorstraat 12/ Bruna, Dijkstraat 26/ Gemeentehuis, Harlingerweg 18
Harlingen, MCL Achlumerdyk 2
Menaldum, Poiesz, Moolnersrak 8A, Smeden Jac van, Greatebuorren 43
Minnertsga, Troefmarkt, Hege Buorren 8A
Sexbierum, Coop, Nije Buorren 8
Schalsum, Straatsma, Rijksstraatweg 2
St. Annaparochie, Albert Heijn, Warmoesstraat 37
Huns, Dorpshuis

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het  digitale archief raadplegen.

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Klacht Melden

Via internet kunt u via het onderstaande formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online

Rubrieksadvertenties

Rubrieksadvertenties in de krant kunt u online opgeven.

Online doorgeven