gemeente

Wilt u een (openbare) laadpaal in de buurt?

Vanaf woensdag 1 december kunnen inwoners van Fryslân openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Een laadpaal aanvragen kan wanneer je een elektrische auto hebt, maar geen eigen oplaadmogelijkheid (eigen parkeerplaats) en er geen laadpaal is in een straal van 250 meter loopafstand van het adres.  700 laadpalen erbij Voor eind 2023 komen er 700 publieke laadpalen bij in de provincie. Elke paal heeft twee laadpunten. Een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Een volledig netwerk van openbare laadpalen maakt elektrisch rijden toegankelijker. Het bedrijf TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen en levert en plaatst de laadpalen. Verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens: ‘’Als Friese overheden hebben we hier lang naar toegewerkt. Het toenemende aantal elektrische auto’s vergt een goed laadnetwerk en dat past ook bij onze ambities voor duurzaamheid’’. De eerste van de 700 nieuwe laadpalen wordt volgens haar begin 2022 geplaatst. Laadpaal niet alleen voor aanvrager Het uitbreiden van het laadnetwerk gebeurt onder andere op basis van aanvragen van inwoners. De laadpalen komen op publieke locaties. Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen oprit, kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen wordt ook gekeken naar de belasting van het netwerk. De laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet alleen voor de aanvrager. Wanneer mag je een laadpaal aanvragen? Aanvrager woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in de gemeente Waadhoeke. Je moet kunnen aantonen dat je een elektrische auto hebt. Per elektrische auto kan 1 verzoek worden ingediend. Je hebt geen eigen oplaadmogelijkheden; je hebt geen eigen parkeerplaats (VVE parkeerplaatsen vallen onder een eigen parkeerplaats). Er is nog geen laadpaal in de nabije omgeving (maximaal 250 meter loopafstand van het aanvraagadres). Hoe aanvragen? Aanvragen kan via de website Laadpaal Nodig. Hier kunt u ook de voorwaarden en de meest gestelde vragen en antwoorden terugvinden.

Waadhoeke Vandaag om 14:20 uur

Dorpen, doen jullie weer mee aan ‘in kopke waarmte’?

De winterdagen komen er weer aan, zeker met de coronamaatregelen voor veel mensen een lastige en eenzame tijd. Daarom organiseert de Skûle samen met de gemeente ook aan het einde van dit jaar 'In Kopke Waarmte Yn Kâlde Tiden'. We hopen dat de dorpen en wijken ook dit jaar weer helpen dit hartverwarmend gebaar over te brengen aan hun inwoners. De Skûle en de gemeente organiseren ‘In Kopke Waarmte’ graag weer samen met de dorpen en wijken, alleen dan in een iets ander jasje. Het idee is om dit jaar warmte te schenken in de vorm van chocoladelepels waar je overheerlijke chocolademelk van kunt maken. Verder blijft de opzet hetzelfde: ga bij iemand langs waarvan jij denkt dat diegene wel wat extra aandacht kan gebruiken en stel hem of haar de vraag: ‘Hoe is het met jou?’ Dorpen en wijken die de Skûle willen helpen met ‘in kopke waarmte’ 2021, laat dat dan vóór 8 december weten! Geef ook door hoeveel chocoladelepels je nodig hebt voor jouw dorp of wijk. Dan regelt de Skûle dat jullie in de weken 50/51 deze warmte kunnen uitdelen. Wees op tijd met aanmelden, want OP=OP! Op woensdag 15 december kunnen de chocoladelepels opgehaald worden, samen met een kaartje met daarop de vraag: ‘Hoe is het met jou?’ Op deze manier kunnen de mensen in de dorpen of wijken een gesprek aangaan met hun dorps- en wijkgenoten, want een klein gebaar kan van grote waarde zijn. Ook dit jaar biedt het project In Kopke Waarmte de mogelijkheid om als dorp of wijk je eigen leuke ideeën toe te voegen. Voor vragen en aanmelding kunt u mailen naar opbouwwerk.waadhoeke@deskule.nl óf neem telefonisch contact op via (06)1842 2893.

Waadhoeke Gisteren om 14:10 uur

Onderzoek naar bouw en financiering Kabas en AMS

De gemeenteraad heeft donderdag 25 november besloten een alternatieve manier van bouwen en financiering te onderzoeken voor de nieuwbouw van basisschool de Kabas en middelbare school AMS. De nieuwe gebouwen worden geen eigendom van de schoolbesturen. Stichting Maatschappelijk Vastgoed zal de scholen bouwen en daarna verhuren. Deze stichting heeft nu de opdracht gekregen de plannen uit te werken. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit om wel of niet door te gaan hiermee. Vervangende huisvesting nodig Vorig jaar bleek dat er voor basisschool De Kabas en middelbare school de AMS vervangende nieuwbouw nodig is. Voor de AMS geldt dat voor een deel van de school; voor de Kabas is helemaal nieuwbouw nodig. Binnen het gemeentelijke budget was daar echter geen geld voor. Daarom is naar andere financiering gezocht. Andere manier van bouwen en financiering In deze vorm worden niet de schoolbesturen eigenaar van de schoolgebouwen, maar Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Zij bouwt de scholen, wel in overleg met de gemeente en schoolbestuur en verhuurt ze daarna aan de schoolbesturen. Dat betekent dat ook het onderhoud van het gebouw en de technische installaties voor rekening van de stichting komen. De stichting kan de bouw tegen een lagere rente financieren bij onder andere de BNG. Go no go Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft nu de opdracht om te onderzoeken wat de financiële en juridische gevolgen zijn van deze vorm van bouwen voor de AMS en De Kabas. Op basis van de resultaten van het onderzoek besluit de gemeente of ze wel of niet doorgaan met deze andere vorm voor bouwen en financieren van de AMS en De Kabas.   

Waadhoeke 29 november 2021

Expeditie NEXT in Franeker – hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen

Op 6 mei 2022 vindt Expeditie NEXT plaats, hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen dat wordt georganiseerd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dit keer strijkt het festival neer in de historische universiteitsstad Franeker. Op de laatste vrijdag van de meivakantie kunnen kinderen en hun begeleiders door de hele stad op expeditie. Onderzoekers, musea en kennisinstellingen vanuit heel Nederland staan klaar om hen te enthousiasmeren voor de wetenschap, met workshops, interactieve installaties en mini-hoorcolleges. Toegankelijke wetenschap Expeditie NEXT zorgt voor meer enthousiasme voor en bekendheid van de wetenschap, belangrijk volgens Marcel Levi, voorzitter van de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): “We wekken de wetenschap tot leven op Expeditie NEXT. Kinderen vinden wetenschap vaak leuk, maar ook geheimzinnig. In Franeker laten onderzoekers zien wat wetenschap voor kinderen en hun ouders betekent en welke rol het in hun dagelijkse leven speelt. Kinderen ervaren op Expeditie NEXT dat wetenschap niet geheimzinnig is: via mini-colleges, spellen, proefjes of door onderzoekers te helpen. Zo zien ze dat wetenschap altijd begint vanuit nieuwsgierigheid.'' Enthousiasme in Franeker Het festival werkt samen met gemeente Waadhoeke, Stichting Academie van Franeker, de lokale ondernemersvereniging en de inwoners van de stad. Het enthousiasme in de stad is groot, dit blijkt wel uit de reactie van burgemeester Marga Waanders: “We zijn in Franeker - net als in de wetenschap - bezig met het verleden, heden en de toekomst. Ik beschouw het als een groot cadeau aan de stad dat dit evenement hier plaatsvindt. Bezoekers uit heel Nederland zijn welkom om met een nieuwsgierige blik op expeditie te gaan in onze historische universiteitsstad.’’ De gastvrijheid zorgt voor een festival op vele locaties in het stadscentrum. Zo zijn er Kindercolleges in de Martinikerk, workshops in het Museum Martena en rondleidingen door het Eise Eisinga Planetarium. Ook leren kinderen alles over de wetenschap achter sport op het Kaatsveld, is er een festivalhart op de Breedeplaats en staat er een ‘wetenschaps-reuzenrad’ op de Voorstraat. Wende Sinnema, kinderburgemeester van gemeente Waadhoeke, is enthousiast: ‘’Dat is een van de coolste dingen die ik heb gehoord. Een rondje draaien met een wetenschapper en dan allemaal vragen stellen. Ik wil meer weten over het klimaat, hoe kunnen wij als kinderen meehelpen aan een oplossing?’’ Praktische informatie Het festival vindt plaats op 6 mei 2022 in het centrum van Franeker. Van 11:00u tot 18:00u worden duizenden kinderen ondergedompeld in de wetenschap, tussen het Sjûkelân en de Breedeplaats vinden allerlei activiteiten plaats. Expeditie NEXT zet in op brede toegankelijkheid en is daarom gratis voor kinderen. Volwassenen betalen €7,50, zij krijgen hiervoor twee gratis consumptiebonnen op de dag zelf. De kaartverkoop start februari 2022. De eerste editie van Expeditie NEXT vond plaats in 2019 in de Maassilo in Rotterdam. 2500 bezoekers gingen naar lezingen van o.a. André Kuipers, werden verrast door interactieve opstellingen en deden allerlei spectaculaire proefjes. Het programma van het festival in mei 2022 wordt in maart volgend jaar bekendgemaakt. Meedoen? De NWA zoekt inhoudelijke- en/of mediapartners en wetenschappers die een bijdrage willen leveren, kijk op de website van Expeditie NEXT voor meer informatie. Inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het programma en de kaartverkoop kan ook op deze website. Wil je als vrijwilliger meewerken, heb je een leuk idee of juist een specifieke vraag? Stuur dan vooral een mail naar info@expeditienext.nl.  

Waadhoeke 26 november 2021

Ook gemeente Waadhoeke kleurt oranje: stop geweld tegen vrouwen

Wereldwijd wordt van 25 november tot en met 10 december aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Dit gebeurt met de campagne ‘Orange the World’. Kenmerkend voor de campagne zijn de gebouwen die in steden over de hele wereld oranje worden uitgelicht. Ook in Friesland worden verschillende gebouwen oranje verlicht. Gemeente Waadhoeke vraagt - net als veel andere Friese gemeenten -  in deze periode extra aandacht voor het Centrum Seksueel Geweld. Verschillende gebouwen in Franeker worden oranje uitgelicht. Waaronder het gemeentehuis en het stadhuis. Orange the World Wereldwijd krijgt een op de drie vrouwen te maken met geweld. Met de internationale campagne Orange the World wordt hier aandacht voor gevraagd. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang; voor een hoopvolle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen. Hulp vragen Naar schatting vertelt slechts 40% van de vrouwen die te maken heeft gehad met geweld een bekende of een organisatie over wat er gebeurd is. Ze weten vaak niet waar ze terechtkunnen, ze schamen zich en zijn bang dat niet te worden geloofd. Centrum Seksueel Geweld (CSG) werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding of verkrachting de hulp te geven die ze nodig hebben. Heb jij een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? En wil je hierover praten? Neem dan contact op met het CSG. Je kunt 24/7 gratis (en anoniem) bellen met (0800) 0188 of (anoniem) chatten op de website van Centrum Seksueel Geweld op werkdagen van 16.00 – 06.00 en in het weekend tussen 20.00 – 06.00.  

Waadhoeke 25 november 2021

Oud en nieuw 2021 in gemeente Waadhoeke

Vanwege de lockdown vorig jaar, vierden we oud en nieuw in 2020 minder uitbundig. We hopen dat er dit jaar weer wat meer kan, maar de situatie rondom corona is er nog steeds.  Daarom stellen we ook dit jaar nog wel een aantal maatregelen rondom carbidschieten. Lees daarover meer in dit bericht. Ook dit jaar is vuurwerk niet toegestaan Ook dit jaar mag vuurwerk niet worden verkocht en/of afgestoken. Carbidschieten? Meld het vooraf bij de gemeente Carbidschieten is toegestaan in Waadhoeke. Wilt u carbidschieten? Dan meldt u dat vooraf bij gemeente Waadhoeke. Aanmelden voor carbidschieten kan tot 10 december 2021 via het formulier op deze pagina over carbidschieten. Wat zijn de regels voor het carbidschieten? Hieronder staan de regels voor carbidschieten genoemd: Carbidschieten mag op vrijdag 31 december 2021 tussen 10.00 en 17.00 uur. Carbidschieten is toegestaan op een afstand van tenminste 75 meter van gebouwen en op een afstand van tenminste 300 meter van boerderijen met dieren; Tijdens het carbidschieten moet er gebruik worden gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een inhoud van meer dan 50 liter is niet toegestaan; Er moet altijd geschoten worden met een bal in plaats van een deksel van een melkbus; Denk om de veiligheid! Ga je carbidschieten? Denk dan om je eigen veiligheid en om de veiligheid van je omgeving. Je leest er over op de website van de BOCK . Een paar tips op een rij: Bereid je goed voor Bescherm je zelf en anderen Zorg voor EHBO Gebruik goed materiaal Ontsteek het carbid veilig Houd je aan de coronamaatregelen Meer informatie Heeft u n.a.v. dit bericht een vraag? Stel ze aan Janine Poelstra, vergunningverlener gemeente Waadhoeke: bereikbaar via (0517) 380380 of vergunningen@waadhoeke.nl.  

Waadhoeke 23 november 2021

Steun 57 verenigingen in Waadhoeke! Doe oud pakpapier in de papierbak!

Het seizoen van de Sinterklaas- en kerstcadeaus is weer begonnen! Doe het pakpapier na het uitpakken in de papierbak! Want alleen dan kan het worden hergebruikt. En door het oud papier apart in te leveren, steunt u ook nog eens 57 verenigingen in Waadhoeke! De vrijwilligers van die verenigingen helpen namelijk bij het inzamelen van oud papier. Hiervoor krijgen ze een vergoeding. Op deze wijze komt uw oude pakpapier goed terecht, terwijl u de plaatselijke vereniging steunt!  Wist u dat meer dan 7% van het oud papier in het restafval belandt? Zonde! Want zo hebben de verenigingen er niets aan. En dat oud papier wordt dus ook niet gerecycled! Stop oud papier dus in de Papierbak. Samen voor minder afval en meer hergebruik. Samen halen we alles eruit! Welke verenigingen zamelen oud papier in? Christelijke Muziekvereniging 'Oranje' Christelijke Muziekvereniging 'Burdine' Tennisvereniging St.-Jacobiparochie Voetbalvereniging St.-Jacobiparochie Protestantse gemeente St.-Jacobieparochie Handbalvereniging FHC Muziekvereniging Excelsior Omni-vereniging 'Ouwe Syl' Oudervereniging 'de Lytse Terp' VV CVO Vrouwenparochie Chr. Brassband 'Blaast de Bazuin' Waadhoekekoor De Butsoekers Gymvereniging SSS St.-Annaparochie Bildtse Tennis Club BTC Bildtse Badminton Club St.-Annaparochie v.v. St. Anna Buurtvereniging "Alles achter de Brug" Buurtvereniging "Arkens" O.B.S. de Oanset Buurtvereniging "Het Oosten" Buurtvereniging "It Stiselplak" Buurtvereniging "It War" Buurtvereniging "Het Westen" Feriening "Doarpsbelang Peins" Vereniging van Dorpsbelang "Tzum" Act. Comm. PKN Franeker Vrije Baptistengemeente Philadelphia-FBJP SOB Jeugdclubs Dorpsbelang Herbayum, Kie en Kiesterzijl P.C.B.S. "de Flambou" Kaatsvereniging "Ons Genoegen" Chr. Muziekver. De Bazuin PCBS De Skeakel O.B.S. De Opslach Oud Papierfonds Hitzum Sportstichting "Achlum" Kaatsvereniging "Klaas Boorsma" Zweins Vereniging voor dorpsbelang Dongjum/Boer BWV Alvestedewyk Orgelfonds geref. Kerk vrijgemaakt De Weduwe Ypma Christelijk gereformeerde kerk II Franeker Oudercommissie OBS De Oanset in Ried OBS de Twirre Dongjum Samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke Jeugdclub Sexbierum VV Beetgum / MV De Harmonie Muzykferiening "OpMaat" Berltsum Muziekvereniging Advendo Franeker Muziekvereniging Ons Genoegen Marsum Vereniging Fanfare Constantia Menaam Kaatsvereniging Ontspanning Skingen- Slappeterp Basisscholen Dronrijp Dorpsbelang de Eendracht Deinum Dorpsbelang de Doarpsrounte "Wier" Vereniging van Dorpsbelangen Muziekvereniging Concordia IBS IT BYNT Meer weten? Weet u precies wat er wel en niet bij het oud papier kan? Check het op de website van Omrin 

Waadhoeke 22 november 2021

Energiecoaches helpen inwoners aan lager energieverbruik

De lasten voor energie worden steeds hoger. Door minder energie te gebruiken kan flink wat geld worden bespaard. Daarom zetten de gemeenten Harlingen en Waadhoeke energiecoaches in. Die zijn speciaal opgeleid om inwoners te helpen met besparen op de energienota. Dat is vooral handig als je weinig hebt te besteden maar wel een hoge energienota hebt. Van proef naar aanpak In het voorjaar vond een proef plaats in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. In deze proef zijn 80 inwoners bezocht door een energiecoach. De proef is voor de zomer afgerond. Inmiddels zijn er twee energiecoaches aan de slag voor Waadhoeke en één energiecoach voor de gemeente Harlingen. Zij vormen een team en zullen gaan samenwerken met de gebiedsteams, woningcorporaties en De Skûle Welzijn. Na een jaar wordt de aanpak bekeken en waar nodig aangepast. Bespaartips en handelingsperspectief Inwoners kunnen gratis gebruikmaken van de energiecoach. De energiecoach geeft handige tips om te besparen en helpt bij het omlaag brengen van je energieverbruik in huis. Bijvoorbeeld wat je in huis allemaal nog meer kan doen om te besparen. Aanmelden voor gratis bezoek De gemeenten hebben een speciale website voor de energiecoaches. Via de website van Energiecoach Fryslân kunnen inwoners uit Harlingen en Waadhoeke zich aanmelden voor een bezoek van de energiecoach. Mailen met de energiecoach kan naar energiecoach@waadhoeke.nl Energiearmoede De energiecoach is misschien wel extra nuttig voor inwoners die weinig hebben te besteden, maar wél een hoge energierekening hebben. De inzet van de gemeenten is om vooral ook deze inwoners te helpen. De energiecoach helpt hen energie en geld te besparen, en tegelijkertijd duurzame stappen te zetten. Goed voor het klimaat en de portemonnee!

Waadhoeke 22 november 2021