Plannen Oudebildtzijl te ambitieus

FRANEKER – Oudebildtzijl bedacht een prachtig plan voor de verouderde accommodaties in het dorp. Die voldoen volgens de sportvisie niet meer aan de normen en hebben een gedateerde uitstraling. Het dorp diende de ambitieuze plannen, die meer dan een miljoen euro moeten kosten, in bij de gemeente. Te ambitieus was het oordeel van wethouder Caroline de Pee.

De Pee deed haar uitspraken naar aanleiding van vragen van de fractie van Gemeentebelangen. Die wilde weten wat de kansen waren voor Oudebildtzijl. Nadat de verloting van een huis tonnen opbracht voor voetbalvereniging Ouwesyl, werden er plannen gemaakt. Er werd aan de gemeente Waadhoeke een bijdrage van 450.000 euro gevraagd voor de eerste fase. Dat zou besteed worden aan verplaatsing en een betere indeling van de velden, een nieuw clubhuis en een kunstgrasveld.

Over het laatste toonde De Pee zich kritisch: ,,Er is veel te doen over kunstgrasvelden, daar moet goed naar gekeken worden.’’

 

Geen toezegging

De Pee stelde dat Oudebildtzijl enigszins de dupe is van de fusie van de gemeenten. Bij Waadhoeke is nog geen sportbeleid vastgesteld en daarom wil het college nog geen toezeggingen doen.

Wel was de wethouder van mening dat het plan moet passen bij de aard en de schaal van het dorp. De plannen zoals die er nu liggen, zijn naar haar mening veel te ambitieus. De bedenkers mogen opnieuw om tafel, want alleen in afgeslankte vorm maakt het plan kans.