Waadhoeke van start met nieuw toerismebeleid

FRANEKER - Gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van recreatie en toerisme. Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen. In de raadsvergadering is donderdagavond een startnotitie aangenomen waarmee de ‘kansen’ in kaart worden gebracht en nieuw beleid kan worden vastgesteld.

De eerste stap is nu onderzoek, vervolgens worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. De notitie volgt op de ambities in het coalitieakkoord waarin staat dat de recreatieve en toeristische sector groeit in de regio.

Wethouder Caroline de Pee: “Onze gemeente Waadhoeke heeft de toerist en recreant zo veel te bieden. Dat mag nog wel meer bekend worden.”

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het inventariseren van het aantal overnachtingen bij de gemeentelijke verblijfsaccommodaties. Het recreatieve en toeristische aanbod maken hier onderdeel van uit. Uit de resultaten rollen de sterke en de verbeterpunten die ter sprake komen in de inspraakbijeenkomsten.

De gemeente houdt belangstellenden op de hoogte met een nieuwsbrief, waarvoor men zich kan aanmelden door een mail te sturen naar info@waadhoeke.nl onder vermelding van Recreatie- en toerismebeleid.