Waadhoeke wordt vierde Regenbooggemeente

FRANEKER - Regenbooggemeente een prima idee, maar niet alleen maar symbolisch. Het moet wel een meerwaarde hebben en niet alleen maar een vlag ophangen zijn.

Dat waren de reacties op de motie die was ingediend door Gemeentebelangen gesteund door de VVD in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. De motie verdeelde de fracties en het college. Iedereen was het erover eens dat het een sympathiek voorstel was, maar de wijze waarop het uitgevoerd moet worden en het tijdstip van indienen van de motie riep vragen op. De motie richt zich op LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

 

Het plan haalde de meerderheid wel, de motie werd met zeventien stemmen voor en negen stemmen tegen aangenomen. Tegen stemden het CDA, de Christen Unie en de FNP-leden Gea Iedema en Hans Nauta. Er was een schorsing voor nodig om tot besluitvorming te komen.

Iedema stelde dat de motie erg laat was binnen gekomen en dat het daardoor lastig was een besluit te nemen. Het CDA was van mening dat er een uitzondering wordt gemaakt voor een bepaalde groep, terwijl er meer groepen buiten de samenleving dreigen te vallen. Anton Wijkhuis noemde vluchtelingen en arbeidsmigranten als voorbeeld.

Diet Bloem van de Christen Unie deelde die mening en stelde dat discrimatie al goed geregeld met de bestaande verordening antidiscriminatie van de gemeente.

 

Kostenplaatje

,,Hartstikke sympathiek, maar wat is het kostenplaatje’’ vroeg Wim Hokken van SAM zich af. Het college liet weten dat er nauwelijks tijd is om met het plan aan de slag te gaan: ,,Moeten we dit nu gaan doen? We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Dit kost tijd en inzet en zet druk op de organisatie.’’ De indieners stelden daarop dat Waadhoeke wel officieel Regenbooggemeente zal worden voor 11 oktober, maar dat het beleid mag ook in 2020 vastgesteld worden.

Waadhoeke wordt hiermee na Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân de vierde Regenbooggemeente in Friesland.