Witmarsumer Sjoerd Atze de Jong vindt eerste kievitsei Harlingen

HARLINGEN - Het eerste kievitsei van de gemeente Harlingen is donderdagmorgen 14 maart gevonden door Sjoerd Atze de Jong uit Witmarsum.

Hij vond het ei om half tien in een weiland tussen Harlingen en Achlum, binnen de gemeentegrens van Harlingen.
De vondst is direct gemeld bij de Bond van Friese Vogelwachten. Inge van der Zee van de BFVW bevestigde dat de zoekerspas in orde is en de juiste procedure is gevolgd door de aaisiker.

Het eerste kievitsei in de gemeente Harlingen is meteen ook het laatste kievitsei dat gevonden is in de provincie Friesland.

Donderdagmiddag overhandigde burgemeester Roel Sluiter het vindersloon en de bijbehorende oorkonde aan de vinder in het stadhuis in Harlingen.