Test met nieuwe typen asfalt op Waddenzeedijk

ZWARTE HAAN - Wetterskip Fryslân gaat nieuwe types asfalt testen op negen proefvakkan op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan.

Het gaat om het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op de dijk. Bedrijven worden uitgenodigd om deze vakken komende zomer te vullen met asfaltinnovaties.

Bé de Winter, DB-lid Wetterskip Fryslân: ,,In deze praktijkproef zoeken wij de samenwerking op met marktpartijen. Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daar zit gespecialiseerde kennis. Wij hebben een stuk zeedijk waarop we aan de buitenzijde veilig en verantwoord stukken bestaand asfalt kunnen vervangen door nieuwe asfaltmengsels en asfaltconstructies en met nieuwe aanbrengtechnieken. De komende jaren houden we nauwlettend in de gaten hoe deze proefvakken zich houden.”

Vernieuwing is nodig

Op ruim 500 kilometer Nederlandse dijk ligt asfaltbekleding. Asfalt werd in het verleden vaak gebruikt, omdat het sterk, relatief goedkoop en snel aan te leggen was. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen.

Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Om te komen tot verbeteringen van asfaltdijkbekleding, is behoefte aan innovatie.

Daarbij kan gedacht worden aan andere samenstellingen van het asfalt, asfaltconstructies waarbij bijvoorbeeld ook ondergrond en slijtlaag worden meegenomen, en de wijze van aanbrengen.

Verantwoord testen

Om tot verbeteringen te komen is binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met de Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI bevat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkeld om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te stellen.