Winamer Belang: neem zoutwinning mee in parlementaire enquête gaswinning Groningen

WIJNALDUM - De Stichting Winamer Belang wil dat tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen ook onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van zoutwinning Friesland en Groningen.

De stichting stelt daarvoor haar complete dossier beschikbaar dat zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd over de zoutwinning in Noordwest-Friesland. Het omvangrijke dossier bevat alle brieven en rapporten vanaf 2012 tot en met maart 2019. Ook is zij bereid om een mondelinge toelichting te geven aan de commissie die de parlementaire enquête gaat leiden.

Op 18 maart vanaf 14.00 uur houdt Stichting Winamer Belang een informatieve bijeenkomst over de gas- en zoutwinning in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats in It Mienskar in Oosterbierum.

Schade aan gebouwen en landerijen door bodemdaling als gevolg van mijnbouw staat centraal tijdens de bijeenkomst. Van der Sluis, van Van der Zee & Kalmijn Advocaten geeft uitleg over de wet-en regelgeving en de eventuele mogelijkheden om schade te verhalen.