Zeventig gasten Zonnebloem genieten van Hitzumer toneelspelers

FRANEKER - Ruim zeventig gasten hebben zaterdagmiddag de toneelmiddag van de Zonnebloem afd. Franeker bezocht.

In de Martenazaal in Bloemketerp brachten de toneelspelers van Set Troch uit Hitzum de gasten aan het lachen met hun opvoering van het blijspel Op ‘e Hichte over een actieve vakantie in de bergen met gids, maar zonder luxe.

De volgende activiteit van de Zonnebloem is op 10 mei. Dan is er een boottocht over de Friese meren vanuit Sneek. Daarvoor is het wel nodig dat men zich opgeeft.