Open avond Vrijmetselarij Deugd en IJver in Harlingen

HARLINGEN - Van een ruwe steen naar een fraaie kubiek. Oftewel met hulp van anderen werken aan jezelf totdat je jezelf goed kent en je beter mens wordt dan je daarvoor was. Dat is in het kort het streven van vrijmetselaars. Op woensdagavond 20 maart houdt de Deugd en IJver in Harlingen een open avond.

De vrijmetselarij heeft een wat schimmig imago: dure heren die omringd door allerlei symbolen die gerelateerd zijn aan de bouw mysterieuze dingen doen, waar niemand bij mag zijn. Hun onderkomen heet zelfs een tempel. Gebrek aan kennis leidt tot vooroordelen en om die te ontkrachten en aan te tonen dat er weinig vreemds is aan de vrijmetselaars, houdt de Deugd en IJver in Harlingen die al meer dan tweehonderd jaar bestaat, op woensdagavond 20 maart een open avond in het logegebouw De Gouden Engel aan de Lanen in Harlingen.

Piet Allersma is meester vrijmetselaar en voorlichter van de loge in Harlingen en zeer bereid het een en ander toe te lichten.. ,,Eerst ben je leerling, daarna gezel en je eindigt als meester. De titel heeft alles te maken met de tijd dat je vrijmetselaar bent en niks met hiërarchie, want dat kennen wij niet’ʼ, zegt Allersma. ,,Iedereen is gelijk, we noemen elkaar broeders. Vrouwen kunnen geen lid worden van de loge in Harlingen. Het is een mannenclub waar 39 mannen lid van zijn.’’

Ontstaan

De vrijmetselarij ontstond begin 18e eeuw in Engeland. Het was een tijd waarin een eigen vrije mening niet echt werd gewaardeerd. Kerk en koning hadden gelijk en als je iets anders vond, ging je kop eraf. Logisch dus dat vrije geesten die hun afwijkende meningen met elkaar wilden delen dat in het geniep deden. In dictatoriale landen worden de vrijmetselaars nog steeds niet gewaardeerd.

Ze beschouwen de samenleving en daar houden strenge heersers niet zo van. Waarschijnlijk waren de eerste leden verbonden aan bouwgildes, vandaar de naam en de symbolen. De tijd dat je op moest passen voor je mening is voorbij, maar de vrijmetselaars bleven samenkomen om onderwerpen te bespreken en gedachten uit te wisselen.

Praatclub

,,Je kunt over de vrijmetselarij dikke boeken schrijven en dat is ook gebeurd, maar in feite is het niks anders dan een praatclub. Niet zomaar een sociëteit, maar een club die tot doel heeft elkaar als mens naar een hoger plan te tillen. Van een ruwe steen (leerling) word je langzaam een fraaie kubiek (meester). Je scherpt je geest, de ruwe kanten gaan ervan af.’’

Elke dinsdagavond komen de mannen samen. Er wordt in de loge gepraat over tal van onderwerpen onder leiding van een voorzittend-meester. Maatschappij, nieuws, persoonlijk kwesties, je kunt het zo gek niet verzinnen of we hebben het erover. Een van de vrijmetselaars verzorgt een bouwstuk, een soort lezing over een thema naar keuze.

Het blijft binnen de muren

,,Daarna praten we hierover. We vallen elkaar niet in de rede en we gaan ook niet in debat. We willen elkaar niet overtuigen, we willen van elkaar leren. Hoe denk je over bepaalde zaken, hoe is die mening tot stand gekomen en wat kan ik daarvan leren? “Ken uzelve”, staat dan ook in fraaie letters op de muur. Wat binnen de muren van de loge wordt besproken, blijft daar ook. Het zijn besloten bijeenkomsten.’’

Geen debat, geen ruzies, maar uitwisselingen van argumenten in een respectvolle sfeer. De vrijmetselarij kent geen dogma’s, behalve dan dat de woorden ‘Ja. maar’ nauwelijks gebezigd worden. ‘Ja, maar’ betekent namelijk ‘Nee want’ en daarmee trek je de woorden van iemand anders in twijfel.

,,Ook het woord ‘God’ valt niet en dat komt omdat God voor veel mensen een andere betekenis heeft. In plaats van het woord God gebruiken de vrijmetselaars de term Opperbouwmeester des Heelals. Daar kleeft weinig discussie aan.’’

Van allerlei pluimage

,,De loge heeft leden van allerlei pluimage. Opleiding of maatschappelijke status is geen voorwaarde. Van de directeur tot de schoolmeester en van vrachtwagenchauffeur tot de ambtenaar, iedereen mag lid worden. Je doel moet zijn leren van een ander en daardoor een beter, volwaardiger mens worden. En wat dat is, bepaal je zelf. De symbolen en de rituelen staan allemaal voor groei in het leven. Je bouwt continu door aan je eigen verbetering.’

De open avond start op woensdag 20 maart om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00. Het logegebouw gevestigd aan de Lanen 28 in Harlingen. Belangstellenden (ook vrouwen) zijn vanaf 19.30 uur welkom. Daarna gaat de deur op slot. De toegang, een hapje en drankje zijn gratis.