Eerste exemplaar Keatsfreon voor Ilse Tuinenga

FRANEKER - Voor voorzitter Bram Bonnema van het Keatsmuseum in Franeker was het vrijdag 8 maart in het Keatsmuseum in Franeker allemaal glashelder wat betreft de aanvang van het kaatsseizoen in 2019. Niet de ouverture in Weidum eind april is het begin van het kaatsseizoen, nee het is ,,De twadde freed yn maart by de útrikking fan de nije Keatsfreon.’’

Zo zei Bonnema met een spoortje ironie. De Keatsfreon is een initiatief van De vrienden van het Keatsmuseum. Er verschijnt een keer per jaar een Keatsfreon.

De uitgave is in alle opzichten het resultaat van belangeloos vrijwilligerswerk. Dat geldt ook voor de auteurs die gratis hun verhalen aanleveren. Een van die verhalen gaat over Corrie Tuinenga die officieel als Cornelis Tuinenga door het leven ging.

Gernier fan Berltsum

Verleden tijd dus want de ‘gernier fan Berltsum’ mocht met zijn 54 jaar niet echt oud worden (1924-1977). Het verhaal tracht de sfeer van de jaren vijftig op te roepen toen Berlikum nog duidelijk op te delen was in twee bonden: CFK en KNKB.

Het dorp was in die jaren vooral een bolwerk van het CFK en ook de schrijver van het verhaal Wally Brouwer was vroeger een gewaardeerd kaatser en weer later een kundig bestuurslid van de Christelijke Friese Kaatsbond. En Corrie Tuinenga was inderdaad de pake van de huidige dames hoofdklasser Ilse Tuinenga. Dus het lag voor de hand dat de PC-koningin van 2018 het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen.

Liedje op de autoradio

En dat niet alleen, Ilse Tuinenga toonde zich bovendien ook nog een vaardig spreekster die vertelde hoe zij tot het kaatsen was gekomen. Door een liedje op de autoradio. Tuinenga heeft haar pake Corrie nooit zien kaatsen en moet het van de overlevering hebben. En dat hield niet over want het was de tijd dat de ‘froulju’ thuis bleven en dus had beppe geen idee wat manlief Corrie op het veld deed. Wel wist Corrie drie keer de Bond van het CFK te winnen en wat dat betreft heeft Ilse de oude garde inmiddels gedubbeld door zes keer die fameuze Bond te winnen, zij het in KNKB-verband.

Maar er is veel meer te beleven in de Keatsfreon 2019. Omrop Fryslân medewerker Simone Scheffer haalt herinneringen op aan haar veel te vroeg overleden heit Bouke Scheffer. Pieter de Groot neemt het vorig jaar verschenen boek van Pieter Breuker nader onder de loep terwijl er ook een merkwaardig verhaal in staat over kaatsen met kokosnoten.

Dat gebeurde in toen nog Nederlands-Indië. Sytse Keizer buigt zich in het Bildts over het dameskaatsen in het Bildt en Bouke Poelsma portretteert de kaatsvereniging in Hommerts-Jutryp. Met als afsluiter de Kaatskroniek 2018 waarin alles van het seizoen 2018 nog eens voorbij komt.

Rynk Bosma