Mediator aan de slag bij kaatsvereniging Jan Bogtstra

FRANEKER - Het bestuur van kaatsvereniging Jan Bogtstra en de zes initiatiefnemers die een verbeterplan gepresenteerd hebben, gaan de komende weken met een mediator in gesprek om tot een oplossing te komen. Het leek erop dat het bestuur op de jaarvergadering af zou treden, maar een bestuurscrisis werd op het laatste moment afgewend.

De communicatie over en weer verliep niet altijd even soepel, toch hoopt de vereniging op een goede manier verder te kunnen. ,,We hebben hetzelfde met de kaatsvereniging voor’’, aldus voorzitter Ludwig Seerden.

,,Onze bedoeling is om alle mensen die bij de club betrokken zijn, erbij te houden en daarnaast nieuwe mensen aan te trekken en te laten participeren... juist ook nu ze door de nieuwe groep zijn aangedragen. Onze doelstelling is een gezonde vereniging die bestuurd wordt door mensen met kennis van zaken. Daarnaast gaan we bekijken hoe commissies meer kunnen betekenen voor Jan Bogtstra.’’

Seerden: ,,Wij hebben ons als bestuur altijd hard gemaakt voor de vereniging, maar staan zeker open voor verbetering. Een frisse kijk is welkom, zolang het belang van de vereniging voorop blijft staan. We moeten de discussie met elkaar aan gaan en er als kaatsliefhebbers met elkaar uit kunnen komen. Graag sta ik mijn plaats als voorzitter af voor een nieuwe, frisse voorzitter. Het doel moet zijn om met elkaar vooruit te komen, daar werken we met elkaar heel hard voor.’’