Tijdelijk ook snelle spitsbus van Harlingen naar Leeuwarden

HARLINGEN - Arriva vernieuwt zijn treinen. Omdat een treinstel van maandag 11 maart tot en met vrijdag 26 april onder handen wordt genomen, is de trein die om 7.51 uit Harlingen vertrekt minder lang. Om dit op te vangen rijdt er behalve de trein, in die periode ook een spitsbus van Harlingen naar Leeuwarden en naar de NHL Stenden.

In overleg met de provincie Fryslân is gekozen voor deze snelle spitsbus. Reizigers hebben zo de keus uit trein of bus. De bus vertrekt om 7.48 uur vanaf station Harlingen en komt via station Leeuwarden (aankomst 8.15 uur) om 8.25 uur aan op NHL Stenden Hogeschool. Zo sluit de bus zoveel mogelijk aan bij reguliere werk- en schooltijden.

Op dinsdag 11 juli 2017 hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de treinconcessie in Noord-Nederland opnieuw aan Arriva gegund. Met deze gunning mag Arriva deze trajecten blijven verzorgen van december 2020 tot en met 2035. In aanloop naar deze nieuwe concessie werkt Arriva hard aan diverse projecten. Eén daarvan is de vernieuwing van de huidige Noordelijke treinvloot.

Naast een nieuwe look krijgen de huidige treinen onder meer geavanceerde batterijpakketten om zo ook in de toekomst op een duurzame manier het openbaar vervoer te verzorgen.