Loeki Hogeveen 40 jaar in het onderwijs

MENAAM - Het is februari 1979 als Loeki Hogeveen aan haar eerste werkdag begint bij de jongste kleuters op CBS De Eben Haezer in Menaam, toen nog de bijzonder neutrale kleuterschool. En niet wetend wat er voor haar in het verschiet lag. Dit jaar werkt Loeki Hogeveen 40 jaar in het onderwijs.

Dat ze een bijzondere carrière zou gaan krijgen werd misschien al snel duidelijk toen ze vrijwel gelijk na haar aanstelling hoofdleidster werd maar vanwege haar jonge leeftijd (20 jaar) dispensatie aangevraagd moest worden voor deze zware taak binnen het kleuteronderwijs.

Na ruim 6 jaar met veel passie en enthousiasme bij de kleuters is ze naar de hogere groepen overgestapt. Ondertussen kwam in 1985 de wet op het basisonderwijs, dus werd de overstap ook een logische verandering.

Samen met de toenmalige directeur werd ze de ‘tweehoofdige leiding’ waarbij ze wel de ambitie had om directeur te worden, maar uiteindelijk meer dacht te kunnen betekenen als adjunct.

Intern begeleider

Het onderwijs ontwikkelde zich verder en daarbij ontstond ook de functie van Interne Begeleider.

Vanaf 1990 bekwaamde Loeki zich in deze functie. In 2010 werd ze IB’er op drie scholen, De Eben Haezer, It Anker in Dronryp en op De Fûgelsang in Berltsum. Op beide laatste scholen vervult ze nog steeds deze functie.

Zelf zegt ze dat het best een drukke baan is, die onder meer bestaat uit het coördineren van de leerlingenzorg, coachen van leerkrachten, observeren en rapporteren, contacten onderhouden met externe hulpverleners, ouders en samen met de directeur de kwaliteitszorg van de school bewaken. Ze is belangrijke spil in de schoolorganisatie.

Haar hart ligt vooral bij de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Beide scholen zijn blij met juf Loeki, zegt directeur Jeanette Slagter van De Fûgelsang, en hopen nog lang van haar expertise en haar fijne kind vriendelijke benadering gebruik te maken.