Uitleg over verhalen schade bodemdaling door gas- en zoutwinning

WIJNALDUM – Stichting Winamer Belang houdt 18 maart een bijeenkomst over de gevolgen van gas- en zoutwinning in It Mienskar. Een advocaat geeft uitleg over de mogelijkheden om schade door bodemdaling te verhalen.

De bijeenkomst heeft als motto ‘Help een scheur in mijn huis’. Schade in het gebied bestaat volgens de stichting uit verzilting van landbouwgrond, schade aan woningen, gebouwen en landerijen, waardevermindering van eigendommen en aantasting van de leefbaarheid.

,,Wij zijn in dit gebied (Barradeel e.o.) vijf keer zo snel gedaald als in Groningen het geval is,’’ aldus Winamer Belang.

In It Mienskar geeft advocaat Van der Sluis van Van der Zee & Kalmijn advocaten uitleg over de wet- en regelgeving en de eventuele mogelijkheden om schade te verhalen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.